O pasji, która zrodziła się 4 lata temu, pierwszym udanym zdjęciu, fotografowaniu najmłodszych, o nagrodach i wyróżnieniach oraz o książce „Wierszyki do oglądania” rozmawiamy z Beatą Gołębiewską, której klimatyczne zdjęcia budzą w ludziach pozytywne emocje i przywołują wspomnienia. 

O historii linii kolejowej Działdowo-Brodnica, jej znaczeniu i możliwościach ewentualnego przywrócenia na trasie ruchu pasażerskiego rozmawiamy z Jakubem Picholą, pochodzącym z Lidzbarka wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Miłośników Kolei.