Rozmowa z Teresą Nowakowską – radną Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, działaczką społeczną z Działdowa

* Honorowe obywatelstwo gminy Płośnica, którym niedawno panią uhonorowano, przypomniało mieszkańcom Działdowszczyzny, że Teresa Nowakowska ciągle pracuje społecznie i ciągle zabiega o sprawy powiatu i jego mieszkańców…
- O sprawy Działdowa i ziemi działdowskiej powiatu zabiegam od niemal 40 lat. Jako radna Sejmiku - już niemal 12 lat. Staram się być aktywna zarówno na forum Sejmiku, jak w jego komisjach. Przewodniczę Komisji Budżetu i Finansów, pracuję też w komisjach edukacji oraz rolnictwa. Jako radna reprezentantka okręgu ostródzkiego, a więc i powiatu działdowskiego, na bieżąco uczestniczę w życiu samorządu powiatu i wszystkich gmin, więc właściwie wszyscy wiedzą o mojej samorządowej służbie…

* Tytuł Honorowej Obywatelki gminy Płośnica to dla pani zaszczyt czy przyjemność?...
- Stare przysłowie mówi, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Niechłonin w gminie Płośnica jest moją wsią rodzinną, żyje tam wielu moich koleżanek, kolegów i znajomych z dzieciństwa, z czasów szkoły podstawowej. Tym większa radość, że krajanie „obdarzyli” mnie tytułem honorowej obywatelki swej gminy. Nie ukrywam, wyróżnienie traktuję jak zaszczyt, który jednocześnie przyniósł mi ogromną przyjemność.

* Urodziła się pani w Niechłoninie, a więc na Mazowszu. Niechłonin dopiero od powstania powiatów znalazł się w granicach Warmii i Mazur…
- Losy przygranicznych miejscowości maja to do siebie, że wskutek decyzji polityków „wędrują” po różnych regionach. Pracować jednak trzeba dla miejsca, w którym człowiek aktualnie mieszka. Prawdą jest, że z Mazowszem byłam związana nie tylko przez miejsce urodzenia; w Ciechanowie skończyłam szkołę średnią i Studium Nauczycielskie. Ale na me związki z Olsztyńskiem wpływ miały studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a po ich ukończeniu - praca w Zespole Szkół Rolniczych w Malinowie. Zamieszkałam wtedy w Działdowie z rodziną i już tu pozostałam. I od tamtej pory pracuję dla rozwoju ziemi działdowskiej i dobra jej mieszkańców, niezależnie od administracyjnej przynależności, bo ta się zmieniała.

Cała rozmowa w najbliższym wydaniu TD.