Rozmowa z Arturem Jasionowski, prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku.

Jeszcze niedawno pełnił pan funkcję zastępcy komendanta KPP w Działdowie, dziś piastuje pan urząd w lidzbarskim PGK. Jak odnajduje się pan w tej roli?
W policji na stanowiskach kierowniczych pracowałem ponad 12 lat. Jest to doświadczenie, którego nie nabywa się z łatwością. Uczy pokory i pracy w zespole. Policja to praca zespołowa. Praca z ludźmi i dla ludzi. W Działdowie podlegało mi ponad 100 osób. W policji nie sprawdzają się osoby nastawione na zysk i wynagrodzenie. Jak sama nazwa wskazuje, jest to „służba”. Takie też mam podejście do obecnej pracy. PGK świadczy usługi komunalne dla mieszkańców. Zatrudnia ponad 60 pracowników. Przyznaję, że obecna praca to dla mnie nowe i bardzo ciekawe wyzwanie. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników, która z dużym zaangażowaniem wspierała mnie w początkowym okresie. Odpowiadając na pytanie: jak odnajduję się w nowej roli, to mogę powiedzieć, iż wspólnym mianownikiem jest umiejętność zarządzania ludźmi, odporność na stres związany z bieżącą działalnością, umiejętność współpracy ze związkami zawodowymi, dobra znajomość mieszkańców Lidzbarka, gospodarne wydawanie posiadanych środków, współpraca z samorządem i jednostkami administracji państwowej. W ciągu pierwszych miesięcy mojej pracy udało mi się stworzyć wspólnie z kadrą kierowniczą zgrany zespół, który wspiera mnie w kwestiach merytorycznych. Chodzi tu np. o zagadnienia regulujące kwestie wodociągowe, wysypiska śmieci czy oczyszczalnie ścieków. Nie twierdzę, że znam się na wszystkim, ale moim głównym zadaniem jest stworzenie zgranego zespołu z podziałem na wąskie specjalizacje. Doświadczenie, jakie mają obecni pracownicy, jest nieocenione i niezbędne do sprawnego dalszego funkcjonowania firmy.

19 stycznia działdowski Sanepid wydał ocenę jakości wody w wodociągu Lidzbark, w której stwierdził, iż nie odpowiada ona wymaganiom określonym przez Ministra Zdrowia. Czy zmieniło się coś w tej sprawie?
Mam dobrą informację dla mieszkańców. W miniony piątek, 2 marca otrzymałem informację z Laboratorium Badawczego ANCHEM z Brodnicy, iż w pobranych w dniu 27 lutego 2018 roku 15 próbkach wody pobranych z sieci wodociągowej SUW Lidzbark nie zanotowano żadnych przekroczeń parametrów będących przedmiotem badań. Normy, jakie ma w obecnych czasach Sanepid, są bardzo wysokie i z tego też powodu powstało całe zamieszanie. Woda w naszych kranach jest już najwyższej jakości, takiej jak wymaga Sanepid i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, iż nie było żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

Wiele osób na pewno interesuje fakt, jak wygląda sytuacja finansowa spółki. Czy mógłby pan powiedzieć, jak finansowo został zamknięty rok 2017?
Wstępny wynik finansowy za 2017 rok wykazuje znaczną poprawę w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2017 był trudny dla spółki, gdyż trwała restrukturyzacja, ale ze wszystkimi problemami wspólnie z kadrą kierowniczą i szeregowymi pracownikami udało nam się uporać. W rok 2018 weszliśmy już bez zbędnych obciążeń i po udanej restrukturyzacji. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Wspólników zostanie ono ujawnione do publicznej wiadomości i wtedy będę mógł odpowiedzieć na każde pytanie w tym zakresie.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej został przyjęty Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2018 – 2019. Jakie inwestycje planowane są w tym roku oraz następnym?
Sztandarową inwestycją, którą rozpoczynamy w tym roku, jest budowa kanalizacji tłocznej z Lidzbarka do miejscowości Jeleń. Ponadto czeka nas rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lidzbarku przy ul. Dworzec Główny. Chcemy też wykonać kilkadziesiąt przyłączy wodociągowych do odbiorców indywidualnych. W roku 2019 czeka nas kolejny etap budowy kanalizacji w miejscowości Jeleń. Chciałem tu wskazać, iż duże wsparcie w tym zakresie otrzymujemy od gminy, która jest właścicielem spółki.

W ubiegłym roku wykonany został wodociąg do miejscowości Glinki oraz Zieluń. Mieszkańcy pytają, kiedy będą mogli korzystać z wody?
W tej sprawie jestem na bieżąco w kontakcie z panią sołtys Anną Szczepańską. Mieszkańcy cały czas składają wnioski o przyłącza wodociągowe. Jestem przekonany, że w tym roku uda nam się zrealizować całą inwestycję. Harmonogram prac wraz z terminami przyłączy będzie udostępniony zainteresowanym mieszkańcom.

Czy PGK planuje zakupy? Mam na myśli doposażenie spółki w sprzęt.
Tak. Inwestycje w naszej spółce były zaniedbane w ostatnich latach. Obecnie sprzęt jest stary i wyeksploatowany, wystarczy spojrzeć na plac, gdzie się znajduje. Zakładamy sukcesywną, ale powolną i bezpieczną finansowo wymianę posiadanego taboru. W grudniu 2017 roku zakupiliśmy samochód ciężarowy Mercedes Atego, który obecnie służy nam do zimowego utrzymania dróg, po sezonie zimowym będziemy wykorzystywać go do celów transportowych. W najbliższym czasie mamy w planach zakup koparki.

Rozmawiał Patryk Piekarski