O funkcjonowaniu działek na terenie Działdowa, o dużym zapotrzebowaniu na nowe ogrody, a także o systemie gospodarki odpadami rozmawiamy z Jerzym Giezkiem – prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miejski” w Działdowie.

Za oknami zima, ogrody działkowe pokrywa śnieg - czy w tym czasie zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Miejski” w Działdowie odpoczywa i nabiera sił przed wiosną, jak pozostali działkowcy, czy też ma ręce pełne pracy?
My takiej przerwy praktycznie nie mamy. Jeżeli nawet nic nie robi się na działkach, to u nas w biurze ciągle trwa ruch. Jesteśmy dużą organizacją, na terenie miasta znajduje się aż sześć sektorów, na których zlokalizowanych jest prawie 1000 działek. Zarejestrowanych mamy około 1370 członków, co daje nam trzecie miejsce pod względem wielkości działek i ilości członków w województwie, a wszystkich ROD w warmińsko-mazurskim jest 166. Ten ruch spowodowany jest przede wszystkim zamianą działek. Osoby starsze, które już nie mogą zajmować się działkami, a nie mają nikogo z rodziny do pomocy, decydują się przekazać swoje uprawnienia innym osobom. Ciągle ta praca wre. Tej zimy mamy jeszcze jedno zajęcie. Chodzi tu dokładnie o wprowadzany na działkach system gospodarki odpadami.

Mógłby pan powiedzieć o szczegółach?
Wiosną ubiegłego roku zapadła decyzja, iż ogrody działkowe, które do tej zagospodarowywały odpady we własnym zakresie, muszą zostać włączone do systemu gospodarki odpadami. Było to spowodowane szczególnie problemem z ogrodami znajdującymi się w ciągu ul. Olsztyńskiej. Bez przerwy przy koszach zlokalizowanych przy tej drodze panował bałagan. Do przydrożnych koszy były wyrzucane różnego rodzaju odpady. Nie mówię, że tego nie robili działkowcy, bo w dużej części pewnie oni, ale wielokrotnie widziałem, że osoby po drugiej stronie drogi również zaśmiecały ten teren.

Cała rozmowa w aktualnym wydaniu TD.