Po dość długiej przerwie grupa lekkoatletów z Lidzbarka wreszcie mogła pokazać co potrafi. Na mityngu w Brodnicy znakomicie zaprezentował się Dawid Pałkowski. Uzyskał w biegu na 100 metrów doskonały wynik 10,93 s. W biegu na 200 metrów także uzyskał dobry wynik – 22,53 s. W mityngu w Brodnicy (13 czerwca) inni z grupy trenera Karola Afeltowicza także pokazali się z bardzo dobrej strony. Wiktoria Leśniewska pokonała 600 metrów w czasie 1:54,3 s, Oliwia Pawłowska przebiegła 100 metrów w czasie 15,24 s., Paweł Pałkowski dystans 200 metrów pokonał w czasie 26,24 s.

Dużego zadowolenia nie krył trener lidzbarskich lekkoatletów. - Jak na pierwsze starty po dłuższej przerwie, to znakomite rezultaty. Tym dobrym wynikom sprzyjało właściwe przygotowanie do startów i oczywiście znakomita bieżnia na obiekcie w Brodnicy. Wynik Dawida na 100 metrów to najlepszy wynik w historii, uzyskany przez zawodnika z Lidzbarka. Ten rezultat plasuje młodego zawodnika (2004 rok) w ścisłej czołówce krajowej, to dobry prognostyk przed kolejnymi zawodami w tym roku – powiedział Karol Afeltowicz.

Z niecierpliwością czekać będziemy na kolejne starty lekkoatletów z Lidzbarka, o których chętnie będziemy informować na naszych łamach.

Historia sportu szkolnego w Działdowie jest nierozerwalnie związana z historią ruchu młodzieżowego i bogatej historii sportu szkolnego na tym terenie. W pamięci wielu nauczycieli, rodziców, starszej młodzieży i społeczeństwa Działdowa były osiągnięcia i wyniki sportowe Szkolnego Koła Sportowego przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim, a następnie kontynuowane przez Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Działdowie. Dla kontynuowania tej pięknej tradycji ważnym wydarzeniem dla sportu szkolnego było powstanie Szkolnego Koła Sportowego „Działdowianka” przy Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Działdowie, które zostało powołane przez komitet organizacyjny w składzie nauczycieli wychowania fizycznego, Marii Nicikowskiej i Wilhelma Kornalewskiego oraz grupy młodzieży w dniu 28 września 1949 roku. Skład zarządu klubu: Edmund Śliwka – przewodniczący, Krystyna Gąsiorowska – zastępca przewodniczącego, Józef Mandziewski – sekretarz oraz Alfons Weiss i Emeryk Stelmacki jako członkowie. Opiekunami koła zostali nauczyciele wychowania fizycznego, Maria Nicikowska i Wilhelm Kornalewski.

Podstawowymi celami jakie stawiało przed sobą nowopowstałe koło sportowe to:
- zapewnienie młodzieży możliwości specjalizacji, a tym samym stałego podnoszenia poziomu w wybranej dyscyplinie sportu,
- rozwijanie i i utrwalanie nawyków nabytych w procesie obowiązkowego wychowania fizycznego, służącego lepszemu przygotowaniu młodzieży do studiów wyższych względnie do pracy zawodowej,
- rozbudzenie aktywności, inicjatywy, samodzielności i zdolności organizatorskich młodzieży, wzmacnianiu wśród uczniów aktywu sportowego,
- umożliwienie jak największej liczbie uczniów zdobycia odznaki BSPO i SPO oraz klas sportowych.

Naczelne miejsce w całokształcie pracy Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie w zakresie wychowania fizycznego i sportu zajmowały imprezy sportowe, a zwłaszcza masowe. Już od pierwszych miesięcy po okupacji Państwowe Liceum Ogólnokształcące było organizatorem różnych wielkich imprez sportowych jak np. biegów narodowych, marszów jesiennych i zdobywanie przez młodzież odznak SPO i BSPO.
Zorganizowano mistrzostwa lekkoatletyczne na boisku koszarowym WP w ramach drużynowych mistrzostw szkół w la województwa warszawskiego w roku 1948, zajmując w tej imprezie II miejsce. „Działdowianka” liczyła w pierwszym roku działalności 272 członków, a działalność koła opierała się o 8 sekcji. Były to: gimnastyczna, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, sportów zimowych, bokserska, gier świetlicowych, kolarska, gier sportowych i turystyczna. Sekcja gimnastyczna przygotowała np. z okazji święta szkolnego i państwowego kultury fizycznej pokaz gimnastyczny z udziałem 250 osób, przygotowany przez Wilhelma Kornalewskiego.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz

W piątkowe popołudnie odwiedziliśmy halę sportową Szkoły Podstawowej nr 2 oraz boisko sportowe Zespołu Szkół Zawodowych. W hali w zajęciach sportowych brało udział kilka osób z grupy KS Old Boys Działdowo w kategorii wiekowej 45 +. Grupa ta przygotowuje się do mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Pierwotnie mistrzostwa miały się odbyć wiosną tego roku, ale koronawirus pokrzyżował organizatorom plany sportowe.

- Mistrzostwa zostały przeniesione na letni termin i najprawdopodobniej zostaną rozegrane w pierwszych dniach sierpnia. Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów z rozegraniem mistrzostw Polski. W naszym turnieju planujemy udział ośmiu zespołów męskich i sześciu drużyn pań – powiedział Krzysztof Szeklicki.

Na boisku w Zespole Szkół Zawodowych trenowała inna grupa koszykarzy, tu brylowali miedzy koszami zawodnicy KS Działdowianka w kategorii 55+.

- Nasza grupa wiekowa przygotowuje się do mistrzostw Polski w kategorii 55+. Mistrzostwa pierwotnie były zaplanowane na wiosenny termin, ale z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy go przełożyć na późniejszy termin. Planujemy rozegranie naszego turnieju na koniec listopada ewentualnie na początku grudnia. Równolegle z naszym turniejem grać także będą koszykarki, jako najstarsze juniorki, bo taką formułę nosi turniej pań. W rywalizacji mężczyzn startować będzie 9 zespołów, natomiast wśród pań będzie 6 drużyn – powiedział Marek Wiśniewski.

Obie grupy trenują aktualnie po dwa razy w tygodniu. Mamy nadzieję, że jeden i drugi turniej dojdzie do skutku już bez żadnych zakłóceń.

Wiele różnych doniesień było na temat składu Dekorglassu na nowe rozgrywki sezonu 2020/21. Pojawiały się głosy, że w drużynie może zagrać Jakub Dyjas. Sprzeczne informacje dochodziły także na temat gry Shihao Wei. Niektórzy komentatorzy byli pewni, że po opuszczeniu Kolpinga Jarosław przez Kou Lei, jego miejsce zajmie właśnie zawodnik Dekorglassu.

W wyniku wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku działalność organizacji kultury fizycznej i sportu została na terenie Działdowa zawieszona. Wielu sportowców i działaczy z tego terenu zginęła na miejscu w osławionej willi Wyrwicza przy ul. Jagiełły 30 lub w miejscowym obozie zagłady znajdującym się w byłych koszarach WP przy ul. Grunwaldzkiej, a także w innych hitlerowskich katowniach jak np. Henryk Czech, doskonały piłkarz i działacz sportowy, który zmarł w Mathonsen w roku 1942. Inni walczyli na różnych frontach na wschodzie i na zachodzie. Wielu z nich zginęło i nie wróciło na swoją ziemię działdowską. Ci którzy przetrwali lub wrócili z przymusowej emigracji pierwsi przystąpili po wojnie do pracy w odbudowującej się kulturze fizycznej i sporcie na terenie Działdowa. Jednym z tych był Wilhelm Kornalewski, czołowy sportowiec i działacz, który objął funkcję referenta wychowania fizycznego w Powiatowym Urzędzie Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym. Był on jednocześnie głównym inicjatorem reaktywowania kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa. W pracy tej dużą pomoc wykazali: Feliks Lewandrowski, doskonały tenisista stołowy i działacz, Czesław Machaliński, Jan Kamiński, Piotr Żuchlewski, Helena Bucior, Maria Nicikowska, Marcin Kaszubski, Bronisław Tomporowski, Andrzej Lewandowski i inni. Działdowo w tym czasie należało do województwa warszawskiego, by w roku 1950 przejść do województwa olsztyńskiego, a w roku 1975 do nowo powstałego województwa ciechanowskiego.

Po wyzwoleniu w styczniu 1945 roku zaczęło stabilizować się nowe życie. Zaczęła się odbudowa, organizacja życia gospodarczego, władz, organizacji kultury fizycznej i sportu. Struktura organizacyjna kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Działdowa była początkowo oparta o wzory organizacyjne z okresu międzywojennego. W roku 1946 utworzono w Działdowie Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a jego komendantem został kpt. Heś, funkcję referenta wychowania fizycznego powierzono Wilhelmowi Kornalewskiemu, który wrócił z emigracji latem 1946 roku. Powiatowy Urząd PW i WF organizował młodzież przedpoborową i dziewczęta w jednostki organizacyjne jakimi były hufce. Urząd prowadził szkolenia polityczne, wojskowe oraz z wychowania fizycznego i sportu. W roku 1949 nastąpiła likwidacja Powiatowego Urzędu PW i WF, a organem państwowym, koordynującym całokształt działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu został Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Działdowie. Przewodniczącym tego Komitetu został Wilhelm Kornalewski, który stanowisko to pełnił do roku 1970. Po nim przewodniczącym PKKFiT został Jerzy Smolicz (do roku 1972). Ostatnim przewodniczącym w latach 1972 – 1975 był Ładysław Cichosz i po reorganizacji administracyjnej kraju i likwidacji powiatów, te instytucje przestały funkcjonować.

Na terenie Działdowa wg nowej struktury organizacyjnej sportu, były kluby sportowe działające w określonych środowiskach. Były to: Szkolny Związek Sportowy, kluby Związków Zawodowych, rozwijające sport w zakładach pracy, kluby Zrzeszenia „Gwardia”, rozwijające sport w milicji i służbie bezpieczeństwa, kluby Zrzeszenia „Start”, rozwijające sport w spółdzielczości i rzemiośle. Wszystkimi zagadnieniami rekreacji i wypoczynku dorosłych zajmowało się Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Organizacją różnych form turystyki wśród ogółu społeczeństwa miasta zajmował się Odział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego. Młodym działaczom sportowym w organizacjach kultury fizycznej i sportu na terenie Działdowa przyświecała idea czynu, dająca uczucie przyjemności, radości i odprężenia oraz dająca doskonałe wyniki w pracy organizacyjno-sportowej.


Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz.