Tenisista stołowy Paweł Fertikowski zakończył karierę zawodniczą. Były już zawodnik Dekorglassu Działdowo podjął trudną decyzję z powodu nękających go kontuzji, które nie pozwalały na grę na wysokim poziomie, do czego przyzwyczaił kibiców. O swojej decyzji zawodnik poinformował na portalu społecznościowym. 

Drużyny piłkarskie z naszego powiatu przygotowują się do nowego sezonu piłkarskiego. Oprócz zajęć treningowych niektóre drużyny także rozgrywają mecze kontrolne.

Po dość długiej przerwie grupa lekkoatletów z Lidzbarka wreszcie mogła pokazać co potrafi. Na mityngu w Brodnicy znakomicie zaprezentował się Dawid Pałkowski. Uzyskał w biegu na 100 metrów doskonały wynik 10,93 s. W biegu na 200 metrów także uzyskał dobry wynik – 22,53 s. W mityngu w Brodnicy (13 czerwca) inni z grupy trenera Karola Afeltowicza także pokazali się z bardzo dobrej strony. Wiktoria Leśniewska pokonała 600 metrów w czasie 1:54,3 s, Oliwia Pawłowska przebiegła 100 metrów w czasie 15,24 s., Paweł Pałkowski dystans 200 metrów pokonał w czasie 26,24 s.

Dużego zadowolenia nie krył trener lidzbarskich lekkoatletów. - Jak na pierwsze starty po dłuższej przerwie, to znakomite rezultaty. Tym dobrym wynikom sprzyjało właściwe przygotowanie do startów i oczywiście znakomita bieżnia na obiekcie w Brodnicy. Wynik Dawida na 100 metrów to najlepszy wynik w historii, uzyskany przez zawodnika z Lidzbarka. Ten rezultat plasuje młodego zawodnika (2004 rok) w ścisłej czołówce krajowej, to dobry prognostyk przed kolejnymi zawodami w tym roku – powiedział Karol Afeltowicz.

Z niecierpliwością czekać będziemy na kolejne starty lekkoatletów z Lidzbarka, o których chętnie będziemy informować na naszych łamach.

Historia sportu szkolnego w Działdowie jest nierozerwalnie związana z historią ruchu młodzieżowego i bogatej historii sportu szkolnego na tym terenie. W pamięci wielu nauczycieli, rodziców, starszej młodzieży i społeczeństwa Działdowa były osiągnięcia i wyniki sportowe Szkolnego Koła Sportowego przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim, a następnie kontynuowane przez Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Działdowie. Dla kontynuowania tej pięknej tradycji ważnym wydarzeniem dla sportu szkolnego było powstanie Szkolnego Koła Sportowego „Działdowianka” przy Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Działdowie, które zostało powołane przez komitet organizacyjny w składzie nauczycieli wychowania fizycznego, Marii Nicikowskiej i Wilhelma Kornalewskiego oraz grupy młodzieży w dniu 28 września 1949 roku. Skład zarządu klubu: Edmund Śliwka – przewodniczący, Krystyna Gąsiorowska – zastępca przewodniczącego, Józef Mandziewski – sekretarz oraz Alfons Weiss i Emeryk Stelmacki jako członkowie. Opiekunami koła zostali nauczyciele wychowania fizycznego, Maria Nicikowska i Wilhelm Kornalewski.

Podstawowymi celami jakie stawiało przed sobą nowopowstałe koło sportowe to:
- zapewnienie młodzieży możliwości specjalizacji, a tym samym stałego podnoszenia poziomu w wybranej dyscyplinie sportu,
- rozwijanie i i utrwalanie nawyków nabytych w procesie obowiązkowego wychowania fizycznego, służącego lepszemu przygotowaniu młodzieży do studiów wyższych względnie do pracy zawodowej,
- rozbudzenie aktywności, inicjatywy, samodzielności i zdolności organizatorskich młodzieży, wzmacnianiu wśród uczniów aktywu sportowego,
- umożliwienie jak największej liczbie uczniów zdobycia odznaki BSPO i SPO oraz klas sportowych.

Naczelne miejsce w całokształcie pracy Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie w zakresie wychowania fizycznego i sportu zajmowały imprezy sportowe, a zwłaszcza masowe. Już od pierwszych miesięcy po okupacji Państwowe Liceum Ogólnokształcące było organizatorem różnych wielkich imprez sportowych jak np. biegów narodowych, marszów jesiennych i zdobywanie przez młodzież odznak SPO i BSPO.
Zorganizowano mistrzostwa lekkoatletyczne na boisku koszarowym WP w ramach drużynowych mistrzostw szkół w la województwa warszawskiego w roku 1948, zajmując w tej imprezie II miejsce. „Działdowianka” liczyła w pierwszym roku działalności 272 członków, a działalność koła opierała się o 8 sekcji. Były to: gimnastyczna, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, sportów zimowych, bokserska, gier świetlicowych, kolarska, gier sportowych i turystyczna. Sekcja gimnastyczna przygotowała np. z okazji święta szkolnego i państwowego kultury fizycznej pokaz gimnastyczny z udziałem 250 osób, przygotowany przez Wilhelma Kornalewskiego.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz

W piątkowe popołudnie odwiedziliśmy halę sportową Szkoły Podstawowej nr 2 oraz boisko sportowe Zespołu Szkół Zawodowych. W hali w zajęciach sportowych brało udział kilka osób z grupy KS Old Boys Działdowo w kategorii wiekowej 45 +. Grupa ta przygotowuje się do mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Pierwotnie mistrzostwa miały się odbyć wiosną tego roku, ale koronawirus pokrzyżował organizatorom plany sportowe.

- Mistrzostwa zostały przeniesione na letni termin i najprawdopodobniej zostaną rozegrane w pierwszych dniach sierpnia. Mamy nadzieję, że nic nam nie pokrzyżuje planów z rozegraniem mistrzostw Polski. W naszym turnieju planujemy udział ośmiu zespołów męskich i sześciu drużyn pań – powiedział Krzysztof Szeklicki.

Na boisku w Zespole Szkół Zawodowych trenowała inna grupa koszykarzy, tu brylowali miedzy koszami zawodnicy KS Działdowianka w kategorii 55+.

- Nasza grupa wiekowa przygotowuje się do mistrzostw Polski w kategorii 55+. Mistrzostwa pierwotnie były zaplanowane na wiosenny termin, ale z przyczyn od nas niezależnych, musieliśmy go przełożyć na późniejszy termin. Planujemy rozegranie naszego turnieju na koniec listopada ewentualnie na początku grudnia. Równolegle z naszym turniejem grać także będą koszykarki, jako najstarsze juniorki, bo taką formułę nosi turniej pań. W rywalizacji mężczyzn startować będzie 9 zespołów, natomiast wśród pań będzie 6 drużyn – powiedział Marek Wiśniewski.

Obie grupy trenują aktualnie po dwa razy w tygodniu. Mamy nadzieję, że jeden i drugi turniej dojdzie do skutku już bez żadnych zakłóceń.