W piątek, 22 lutego w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GSZS Delfin Rybno. Spotkanie otworzył Jan Rozentalski, który powitał przybyłych członków klubu, a następnie oddał głos przewodniczącemu zebrania – Radosławowi Wasielewskiemu. Trener klubu przedstawił sprawozdanie finansowe, a następnie odbyły się wybory nowych władz. Prezesem GSZS Delfina Rybno został ponownie Jan Rozentalski, zastępcą Łukasz Witkowski, sekretarzem Karol Żurański, zaś skarbnikiem Józef Trzciński. Ponadto na członka zarządu wybrano Sławomira Tylmana. W komisji rewizyjnej pracować będą: Paweł Choma (przewodniczący) oraz Paweł Żądłowski i Dawid Kłosowski (członkowie).