W roku 1928 z inicjatywy grupy młodych entuzjastów tenisa ziemnego z terenu Działdowa, wywodzących się z miejscowych sfer handlowo-kupieckich powołano do życie Tenisowy Klub Sportowy Działdowo. Ten jednosekcyjny klub miał na celu upowszechnianie tej dyscypliny sportu wśród społeczeństwa miasta, jak również systematyczne podwyższanie poziomu w tenisie ziemnym. Do grupy tej należeli: Henryk Czech, Zenon Głowacki, siostry Hildegarda i Ema Pick. Zbudowano w tym czasie w Działdowie 6 kortów ziemnych: w parku miejskim przy ul. Wolności (dwa boiska) przy ul. Hallera (dwa boiska) oraz obok kasyna oficerskiego przy ul. Grunwaldzkiej (dwa boiska). Co roku rozgrywano w Działdowie szereg spotkań międzynarodowych i międzyklubowych (m.in. z Lidzbarkiem, Brodnicą, Grudziądzem, Toruniem) oraz szereg turniejów w dość silnej obsadzie zawodników wywodzących się z różnych klubów Polski. Działalność Tenisowego Klubu Sportowego trwała 11 lat i zakończyła się w momencie wybuchu II wojny światowej.

Sport związkowy
W roku 1933 z inicjatywy stacji PKP w Działdowie, a w szczególności zawiadowcy Jerzego Jankowskiego, aktywnego sympatyka sportu, powołano do życia dwie sekcje sportowe: strzelectwo sportowe i tenis stołowy dla młodzieży i pracowników kolejowych. Sekcje te oparte były o Kolejowe Przysposobienie Wojskowe stacji PKP w Działdowie. W tym czasie zbudowano na terenie stacji PKP strzelnicę małokalibrową na 50 metrów z dwoma stanowiskami do strzelania oraz specjalną świetlicę do prowadzenia szkolenia w tenisie stołowym. Zespół tenisa stołowego w składzie braci Steyków (Władysław, Alojzy i Antoni), Franciszka Długokęckiego i Wilhelma Kornalewskiego należał do najlepszych zespołów w tej dyscyplinie sportu na terenie Działdowa i województwa pomorskiego. Zawodnicy tej organizacji reprezentowali wysoki poziom sportowy, mając w pokonanym polu takich zawodników jak Kazimierz Osmański z Torunia, reprezentant Polski w tej dyscyplinie na mistrzostwach świata w Londynie w 1938 roku. Franciszek Długokęcki pokonał Kazimierza Osmańskiego 2:1 w Działdowie w roku 1935. W wyniku wybuchu II wojny światowej działalność tej komórki sportowej została zawieszona.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz