W roku 1921 otworzono Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Działdowie. Inicjatorem i organizatorem tego zakładu kształcenia nauczycieli był ks. Ewald Lodwich. Profesor Andrzej Chodun, jeden z nauczycieli seminarium, powołał Szkolne Koło Sportowe. Miało ono zapewnić: rozwój i utrwalenie nawyków w procesie obowiązkowego wychowania fizycznego, rozbudzenie aktywności wśród uczniów, zapewnienie młodzieży możliwości specjalizacji i podnoszenie poziomu w lekkoatletyce, piłce nożnej, a w okresie zimowym narciarstwa i łyżwiarstwa. Szkolne Koło Sportowe Państwowego Seminarium Nauczycielskiego dzięki ogromnemu wysiłkowi grona nauczycielskiego, na czele którego stał od roku 1923 Józef Biedrawa, szybko zdobyło popularność nie tylko na Działdowszczyźnie, ale i za granicznym kordonem. Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Działdowie zwracało w swej pracy dużą uwagę sprawom wychowania fizycznego i sportu młodzieży, które były jedną z podstawowych form aktywności człowieka.

Do czołowych reprezentantów sportowych seminarium należeli: Adam Karbonowski (pchnięcie kulą i rzut dyskiem), Józef Karbonowski (100m, skok w dal i wzwyż), Wiktor Chyliński (skok w dal i skok o tyczce), Józef Ratajczak (pięciobój lekkoatletyczny), Henryk Bomett (rzut dyskiem i skok wzwyż), Wojciech Boruta (100m i skok w dal), Józef Wróbel (biegi długie), Roman Kaczan (100m). Wielu uczniów tej placówki edukacyjnej uprawiało piłkę nożną i reprezentowało wysoki poziom sportowy w Działdowskim Klubie Sportowym. Od roku 1933 Państwowe Seminarium Nauczycielskie ulegało stopniowej likwidacji i przekształceniu na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum w Działdowie.

W 1935 roku gimnazjum otrzymuje nowy gmach przy ul. Grunwaldzkiej. W nowej placówce prężnie rozwijał się sport,  w okresie zimowym dominowało łyżwiarstwo i narciarstwo, w lecie piłka siatkowa i lekkoatletyka. Do najwybitniejszych zawodników Państwowego Gimnazjum w Działdowie należeli: Wilhelm Kornalewski (rekordzista Polski szkół średnich w rzucie oszczepem, pchnięciu kulą i rzucie dyskiem), członek kadry narodowej Polski, przygotowującej się do igrzysk olimpijskich w 1940 roku w Tokio, zwycięzca wielu zawodów lekkoatletycznych centralnych i wojewódzkich w Toruniu, Poznaniu, Grudziądzu i wielu innych miastach. Jerzy Szuston – sprinter biegający 100 m w czasie 11,3s, Stanisław Sieradzki – pchnięcie kulą i rzut oszczepem, Henryk Rutkowski – rzut oszczepem.

1 września 1939 roku działalność Państwowego Seminarium Nauczycielskiego i Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum została zawieszona.

Na podstawie materiałów opracowanych przez Wilhelma Kornalewskiego wybrał Elek Cichosz