Radny Piotr Kamiński podczas sesji przeprosił wójta Tomasza Węgrzynowskiego za stwierdzenie, którego użył rok temu, iż włodarz gminy Rybno był kiedyś donosicielem. Ponadto chciał wręczyć wójtowi pieniądze na opłacenie wynagrodzenia dla adwokata. Ten jednak ich nie przyjął, poprosił o przelanie ich na konto i uznał całą sytuację za teatrzyk.

W piątek, 11 maja o godz. 11:00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu odbędzie się Przegląd Tańców Narodowych. Udział w tym wydarzeniu weźmie ponad 130 uczestników ze wszystkich placówek oświatowych gminy Rybno. W programie: polonezy, mazury, oberki, kujawiaki i krakowiaki.. Serdecznie zapraszamy.

Od 19 do 22 kwietnia przedstawiciele różnych środowisk lokalnych gminy Rybno: radni, pracownicy urzędu, przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych, członkowie stowarzyszeń, osoby prowadzące działalność gospodarczą na czele z wójtem gminy Rybno Tomaszem Węgrzynowskim wyjechali do Niemiec (do miasta Heiden) z wizytą partnerską.

W czwartek, 12 kwietnia w Urzędzie Gminy Rybno odbyło się podpisanie umowy na budowę ronda w Tuczkach. Będzie ono zlokalizowane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową 1255N.