Około stu mieszkańców zostanie podłączonych do nowej oczyszczalni ścieków w Koszelewkach. Ma to nastąpić pod koniec miesiąca. Inwestycja jest jeszcze w toku. Już zamontowana została technologia oczyszczania ścieków oraz drenaże rozsączające oczyszczone ścieki. Aktualnie trwają roboty związane z budową dróg wewnętrznych.

Rozpoczęła się budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koszelewach. Planowana wartość zadania wynosi ponad 844 tys. zł i jest współfinansowana ze środków unijnych w wysokości 83 proc.

Tomasz Węgrzynowski pokonał Edmunda Ligmana i po raz kolejny będzie rządził gminą Rybno. W gminie Działdowo wójtem został Mirosław Zieliński.

Blisko milion złotych dofinansowań pozyskała gmina Rybno na prace remontowo-budowlane w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach. W obiekcie realizowane są obecnie cztery inwestycje, a pieniądze na ich wykonanie pochodzą z programów unijnych oraz rządowych.