Do zarządców dróg docierają niepokojące sygnały o rolnikach, którzy podczas prac polowych orzą teren objęty pasem drogowym. Chodzi tu głównie o rowy oraz pobocza. Było tak w ubiegłych latach m.in. na terenie gminy Rybno. Teraz wójt Tomasz Węgrzynowski chce uniknąć tego problemu i apeluje, aby prowadzić prace polowe w sposób racjonalny.

W obecnych czasach pandemii współpraca samorządów zagranicznych jest znacznie utrudniona. Na szczęście z pomocą przychodzi nowa technologia, która umożliwia zdalne rozmowy. Było tak ostatnio w przypadku gminy Rybno oraz okręgu miejskiego Gusev z obwodu kaliningradzkiego.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie ma nową panią dyrektor. W wyniku konkursu, który odbył się pod koniec lipca, została nią nauczycielka języka angielskiego Elżbieta Mederska. Stanowisko dyrektorskie zostało jej powierzone przez wójta Tomasza Węgrzynowskiego do końca sierpnia 2025 roku.

Wójt zdecydował również, że przynajmniej przez najbliższy rok szkolny nie zmieni się dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu. Dotychczasowemu dyrektorowi Bogusławowi Łukwińskiemu przedłużono bowiem kadencję do końca sierpnia 2021 roku.

Zakończył się kolejny etap realizacji programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538. Tym razem przebudowany został 1,5-kilometrowy odcinek drogi na trasie Żabiny-Gralewo Stacja. - Systematyczna poprawa stanu drogi i jej otoczenia znacząco wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Realizacja programu naprawczego drogi to przykład doskonałej współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – mówi wójt Tomasz Węgrzynowski.

Obecna sytuacja w kraju zdecydowanie ogranicza organizację imprez, chociażby takich, do których byliśmy przyzwyczajeni na terenie gminy Rybno. Tamtejszy Ośrodek Sportu i Rekreacji dwoi się i troi, żeby chociażby w małym stopniu zapewnić mieszkańcom rozrywkę. - Dzisiaj możemy działać, ale już nie z takim impetem jak do tej pory. Ze względu na bezpieczeństwo możemy na razie zaproponować państwu uprawianie sportu indywidualnie i rodzinnie. Doskonałą formą na te trudne dzisiejsze czasy jest turystyka, w ramach której możemy jeździć na rowerze, biegać, chodzić z kijami nordic walking, spacerować itp. po naszej gminie – mówi kierownik OSiR w Rybnie Hanna Bem. Ośrorek wraz z Welskim Parkiem Krajobrazowym aktualnie odnawia oznakowania „Szlaku błękitnego”. Jak mówi pani kierownik, niebawem będzie można przejechać trasę zgodnie z oznaczeniami, zatrzymać się, poczytać i upajać pięknymi widokami, które za pewne na długo pozostaną w pamięci. Start i meta jest w centrum Rybna, a całkowita trasa wynosi 26 km. - Kolejną wycieczkę rowerową można zaplanować m.in. w kierunku takich jezior jak : Gronowskie, Rumian, Hartowieckie, Tarczyńskie, jak i też pojechać w kierunku Grabacza, Wer, Kopaniarzy czy Nowej Wsi. Miejsc do zwiedzania jest dużo, tylko chęci organizacji i do przodu – mówi Hanna Bem.