Już po raz piąty rusza Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno. Jego organizatorami w tym roku są: Grupa Młodzieży „W Rękach Młodych”, Gmina Rybno, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, Stowarzyszenie „Żabianka” oraz Serwis informacyjny Syla. - W związku z wprowadzonymi obostrzeniami na zgłoszenia kandydatów do plebiscytu będziemy czekali do 28 lutego. Następnie w marcu odbędzie się głosowanie, a w kwietniu lub maju V Gala Sportu – mówi organizator Sylwester Kasprowicz. - Dodatkowo informujemy, że poszukujemy ambasadorów Gali Sportu, którzy chcieliby wesprzeć galę oraz tegoroczne projekty sportowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506231242 – dodaje.

W środę, 25 listopada odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Podczas spotkania dokonano również przekazania placu pod budowę obiektu.

Samorząd gminy Rybno inwestuje w unowocześnianie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Wcześniej zmodernizowano stację uzdatniania wody, a w listopadzie zakończono modernizację przepompowni ścieków.
- Inwestycja opiewała na kwotę 1700 tysięcy zł, 85 proc. kosztów pochodziło w funduszy Unii Europejskiej, pozostałe 15 proc. to środki lokalne. Dotychczasowa przepompownia była już bardzo wysłużona, w złym stanie technicznym i starej technologii. Obecna jest bardzo nowoczesna i nie powinno być żadnych problemów z jej użytkowaniem – cieszy się wójt gminy Tomasz Węgrzynowski.

Warto podkreślić, że inwestycję zrealizowała profesjonalnie lokalna firma z Rybna, mimo że utrudnieniem był bardzo grząski teren, na którym prowadzono roboty. Przepompownia powinna służyć lokalnej społeczności na długie lata.
Nadal rozbudowywana będzie sieć wodociągowo-kanalizacyjna, podłącze zostaną kolejne miejscowości. Życie wielu mieszkańców ulegnie poprawie.

Zaledwie dwa miesiące temu podpisano umowę na remont drogi, a już dziś można korzystać z nowego asfaltu na trasie Zwiniarz-Hartowiec. Odcinek ten jest istotny dla mieszkańców dwóch gmin – Grodziczno i Rybno, więc oba samorządy postanowiły zawrzeć porozumienie i wyremontować go wspólnie. Oddany odcinek to blisko 2 kilometry nowego asfaltu. - Mieszkańcy długo oczekiwali na poprawę przejezdności tej drogi. Dzisiaj mamy nową nawierzchnię. Myślę, że mieszkańcy i korzystający z tej drogi będą zadowoleni z jej jakości. Dziękuję Tomaszowi Węgrzynowskiemu, wójtowi gminy Rybno wraz z całą radą za wspólną realizację i piękny, nowy odcinek drogi, który odebraliśmy — mówił na otwarciu wójt gminy Grodziczno Tomasz Szczepański.

Koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych. 80 procent stanowiło pozyskane przez gminę Grodziczno dofinansowanie, 70 tysięcy przekazała gmina Rybno. Firma COLAS wykonała nowy asfalt, odwodnienia, zjazdy, pobocza i przepusty.

Gmina Rybno uzyskała kolejne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym razem zmodernizowane zostaną obiekty Szkoły Podstawowej w Hartowcu oraz hali sportowej w Rybnie. Zakres prac inwestycyjnych w obu obiektach obejmuje: docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, docieplenie dachu (tylko SP w Hartowcu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację istniejącego systemu c.o.: wymiana kotła grzewczego na nowoczesny kocioł olejowy spełniający normy obowiązujące od końca 2020 r. wraz z wymianą starych grzejników i montażem termostatów, modernizację oświetlenia, w ramach której wymienione zostaną oprawy na system LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż budek lęgowych, renowację pozostałej części ścian i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, montaż nowych rynien i rur spustowych (SP w Hartowcu) oraz wymianę rynien i rur spustowych, wymianę attyki, kanalizację deszczową, opaskę wokół budynku (hala OSiR)

Całkowity koszt projektu to ponad 3,2 mln zł, dofinansowanie wyniesie 83 proc. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2022 roku.