Od 16 do 18 października gmina Rybno gościła delegację z partnerskiej gminy Heiden. Partnerzy z Niemiec przed przyjazdem do Rybna odwiedzili Trójmiasto, zapoznając się z historią i kulturą naszego kraju.

Pobyt w Rybnie goście rozpoczęli od integracji na sportowo w Ośrodku Sportu i Rekreacji, którą poprowadziła kierownik placówki Hanna Bem. Następnie mieli okazję do odwiedzenia Domu Seniora w Dębieniu i posmakowania dań regionalnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dębienia oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Truszczyn. Kolejnego dnia miało miejsce oficjalne spotkanie uczestników delegacji z władzami gminy, samorządowcami, kierownikami jednostek organizacyjnych i placówek oświatowo-kulturalnych. Podczas zebrania dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy między partnerami oraz nakreślono plany na przyszłość. Głos zabierali: wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, burmistrz Heiden- Hans Juergen Benson, przewodniczący Związku Partnerstwa Karl-Heinz Vosskamp, oraz przewodniczący Rady Gminy Rybno Piotr Kornatowski. Wszyscy podkreślali rolę nawiązanego partnerstwa w rozwoju obu gmin oraz budowanie coraz bliższych relacji między społecznościami Rybna i Heiden. Następnie dokonano oficjalnego otwarcia ławeczki partnerstwa na ścieżce edukacyjnej w Rybnie. Popołudnie goście rozpoczęli od wizyty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach. Dyrektor Barbara Kornelska zaprezentowała polski systemem edukacji oraz pokazała nową salę sportową. Następnie podczas wycieczki objazdowej członkowie delegacji poznawali walory przyrodnicze i turystyczne gminy. Wieczorem międzynarodowe spotkanie miało miejsce w świetlicy wiejskiej w Naguszewie, gdzie regionalne potrawy serwowały koła gospodyń z Hartowca oraz Rumiana. Atrakcją wieczoru był pokaz tańca z ogniem przygotowany przez grupę Ignis, kierowaną przez nauczyciela Zespołu Szkół w Rybnie Michała Maronę. Ostatnim akcentem wizyty było zwiedzanie zabytkowego kościoła pw. św. Barbary w Rumianie oraz spotkanie w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego, podczas którego uczniowie prezentowali swoje talenty i umiejętności. - Wizyta w Rybnie to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy między naszymi gminami. W przyszłości planujemy współpracę pomiędzy różnymi sektorami i branżami w celu wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się – mówi wójt Tomasz Węgrzynowski.