W Żabinach trwają prace budowlane związane z utworzeniem Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej. Zgodnie z założeniami będzie ono działało we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie i pozwoli na wsparcie osób z terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Rybno oraz na świadczenie usług społecznych poprzez specjalne dopasowane plany aktywności w zależności od charakteru grupy odbywającej zajęcia.

W Centrum Aktywności znajdą się takie pomieszczenia jak: pokój pracy indywidualnej wyposażony w C-Eye - nowoczesny system, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych, pokój do ćwiczeń wyposażony w rower treningowy, bieżnię, orbitrek oraz maty do ćwiczeń, świetlica oraz sala szkolno-teatralna wyposażona w ekran, rzutnik i komputer. W sali pracy twórczej będą sztalugi oraz aparat fotograficzny. W budynku zostanie zainstalowana winda, co ułatwi korzystanie z obiektu przez osoby starsze i niepełnosprawne.

- Bogate i profesjonalne wyposażenie pomieszczeń funkcjonalnych zapewni optymalne wykorzystanie obiektu. Celem działania Centrum Aktywności jest obudzenie ludzi do działania w swoim najbliższym otoczeniu. Obudzenie ich także do odpowiedzialności za siebie i innych, jak również obudzenie wiary, że wiele zależy od nas samych – mówi wójt Tomasz Węgrzynowski.