Podobnie jak w latach ubiegłych, Urząd Gminy Rybno organizuje staże administracyjne. W tym roku planowane są cztery stanowiska – dwa dla osób poniżej 29 roku życia (od 1 czerwca) i dwa dla osób starszych (od 1 kwietnia). Długość stażu wynosi 6 miesięcy. Po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia zatrudnienia o kolejne 3 miesiące.

Osoby chętne do pracy proszone są o złożenie podań, CV, listów motywacyjnych, w których zostaną wykazane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zainteresowanych. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną nabór do pracy odbędzie się na podstawie podań.

Dokumenty należy składać do 26 lutego 2021r. w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno.