W środę, 25 listopada odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie. Podczas spotkania dokonano również przekazania placu pod budowę obiektu.

Umowę dotyczącą realizacji inwestycji podpisali: ze strony inwestora - wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski i skarbnik Zdzisława Kanicz oraz ze strony wykonawcy Zbigniew Witkowski właściciel firmy „STOL-BUD”, która została wybrana w procedurze przetargowej. Inwestycja, której wartość wynosi 1 189 999,99 zł jest współfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 076 011,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonawca powinien zakończyć budowę najpóźniej w lipcu 2022 r.