Samorząd gminy Rybno inwestuje w unowocześnianie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Wcześniej zmodernizowano stację uzdatniania wody, a w listopadzie zakończono modernizację przepompowni ścieków.
- Inwestycja opiewała na kwotę 1700 tysięcy zł, 85 proc. kosztów pochodziło w funduszy Unii Europejskiej, pozostałe 15 proc. to środki lokalne. Dotychczasowa przepompownia była już bardzo wysłużona, w złym stanie technicznym i starej technologii. Obecna jest bardzo nowoczesna i nie powinno być żadnych problemów z jej użytkowaniem – cieszy się wójt gminy Tomasz Węgrzynowski.

Warto podkreślić, że inwestycję zrealizowała profesjonalnie lokalna firma z Rybna, mimo że utrudnieniem był bardzo grząski teren, na którym prowadzono roboty. Przepompownia powinna służyć lokalnej społeczności na długie lata.
Nadal rozbudowywana będzie sieć wodociągowo-kanalizacyjna, podłącze zostaną kolejne miejscowości. Życie wielu mieszkańców ulegnie poprawie.