Zaledwie dwa miesiące temu podpisano umowę na remont drogi, a już dziś można korzystać z nowego asfaltu na trasie Zwiniarz-Hartowiec. Odcinek ten jest istotny dla mieszkańców dwóch gmin – Grodziczno i Rybno, więc oba samorządy postanowiły zawrzeć porozumienie i wyremontować go wspólnie. Oddany odcinek to blisko 2 kilometry nowego asfaltu. - Mieszkańcy długo oczekiwali na poprawę przejezdności tej drogi. Dzisiaj mamy nową nawierzchnię. Myślę, że mieszkańcy i korzystający z tej drogi będą zadowoleni z jej jakości. Dziękuję Tomaszowi Węgrzynowskiemu, wójtowi gminy Rybno wraz z całą radą za wspólną realizację i piękny, nowy odcinek drogi, który odebraliśmy — mówił na otwarciu wójt gminy Grodziczno Tomasz Szczepański.

Koszt inwestycji wyniósł ponad milion złotych. 80 procent stanowiło pozyskane przez gminę Grodziczno dofinansowanie, 70 tysięcy przekazała gmina Rybno. Firma COLAS wykonała nowy asfalt, odwodnienia, zjazdy, pobocza i przepusty.