Gmina Rybno uzyskała kolejne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym razem zmodernizowane zostaną obiekty Szkoły Podstawowej w Hartowcu oraz hali sportowej w Rybnie. Zakres prac inwestycyjnych w obu obiektach obejmuje: docieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych, docieplenie dachu (tylko SP w Hartowcu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację istniejącego systemu c.o.: wymiana kotła grzewczego na nowoczesny kocioł olejowy spełniający normy obowiązujące od końca 2020 r. wraz z wymianą starych grzejników i montażem termostatów, modernizację oświetlenia, w ramach której wymienione zostaną oprawy na system LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż budek lęgowych, renowację pozostałej części ścian i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych, montaż nowych rynien i rur spustowych (SP w Hartowcu) oraz wymianę rynien i rur spustowych, wymianę attyki, kanalizację deszczową, opaskę wokół budynku (hala OSiR)

Całkowity koszt projektu to ponad 3,2 mln zł, dofinansowanie wyniesie 83 proc. Planowany termin zakończenia prac to koniec 2022 roku.