W obecnych czasach pandemii współpraca samorządów zagranicznych jest znacznie utrudniona. Na szczęście z pomocą przychodzi nowa technologia, która umożliwia zdalne rozmowy. Było tak ostatnio w przypadku gminy Rybno oraz okręgu miejskiego Gusev z obwodu kaliningradzkiego.

W środę, 2 września odbyła się wideokonferencja pomiędzy gminą Rybno a okręgiem miejskim Gusev z obwodu kaliningradzkiego. Dotyczyła ona realizacji projektu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020, w ramach której zostanie wykonana kanalizacja u każdego z partnerów. - Dzięki dostępnym rozwiązaniom technologicznym mogliśmy zobaczyć się i usłyszeć z naszymi partnerami w czasie rzeczywistym, a co najważniejsze skonsultować zagadnienia związane z realizacją projektu i omówić powstałe trudności w realizacji związane z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi COVID-19 – mówi wójt Tomasz Węgrzynowski.

Podczas rozmów omówiony został postęp prac przy realizacji projektu zarówno po stronie beneficjenta wiodącego, w roli którego występuje gmina Rybno, jak i po stronie gminy miejskiej Gusev oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie. Zakres omawianych zagadnień dotyczył wyboru audytorów nadzorujących procedury związane z realizacją projektu, procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych objętych projektem oraz promocji projektu.

- Głównym celem wideokonferencji było przeanalizowanie przyszłych zadań w projekcie związanych z brakiem możliwości przekraczania granic przez partnerów projektu. W związku z trwającą pandemią wideokonferencje będą często wykorzystywanym narzędziem do konsultacji oraz raportowania postępów prac – informuje wójt.

Partnerzy projektu z niecierpliwością oczekują na otwarcie granic i zezwolenie na przemieszczanie się, aby móc realizować prace w pełnym zakresie zgodnie z harmonogramem.