Zakończył się kolejny etap realizacji programu naprawczego drogi wojewódzkiej nr 538. Tym razem przebudowany został 1,5-kilometrowy odcinek drogi na trasie Żabiny-Gralewo Stacja. - Systematyczna poprawa stanu drogi i jej otoczenia znacząco wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Realizacja programu naprawczego drogi to przykład doskonałej współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego – mówi wójt Tomasz Węgrzynowski.