Zakończył się pierwszy etap budowy świetlicy wiejskiej w Tuczkach, który obejmował wykonanie stanu surowego zamkniętego świetlicy wiejskiej w Tuczkach. Odbiór robót budowlanych, które kosztowały 213 tys. zł. odbył się 10 czerwca. Teraz trwają prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem procedury przetargowej na wykończenie i wyposażenie budynku. Na ten cel gmina otrzymała 150 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bowiem w świetlicy utworzony zostanie Klub Senior+. - Będzie to kolejny obiekt w gminie Rybno, w którym lokalni seniorzy będą mieli możliwość zwiększenia swojej aktywności społecznej, uzyskają pomoc przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, a lokalna społeczność miejsce spotkań, jakiego w Tuczkach brakowało – informuje wójt Tomasz Węgrzynowski.