Blisko 2.2 mln euro kosztować będzie rozbudowa kanalizacji do Dębienia i Hartowca w gminie Rybno. Co ciekawe, inwestycja będzie możliwa dzięki współpracy transgranicznej z gminą Gusiev w obwodzie kaliningradzkim.

W środę, 6 maja wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusiev na rzecz ochrony Bałtyku przez ograniczenie zanieczyszczeń z terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo oraz promowanie gospodarki zamkniętego obiegu". Dzięki niemu gmina Rybno rozbuduje kanalizację do Dębienia i Hartowca. Gmina będzie realizowała wspólny projekt w roli beneficjenta wiodącego, oznacza to, że w imieniu partnerów podpisuje umowę o dofinansowanie i jest odpowiedzialna za finansową i techniczną realizację projektu. - Podpisanie umowy o dofinansowanie było poprzedzone podpisaniem umowy partnerskiej ze stroną rosyjską. Porozumienie o współpracy z partnerem rosyjskim, umowa na dofinansowanie oraz obieg dokumentów dotyczących realizacji projektu prowadzone są w języku angielskim, a rozliczenia finansowe dokonywane będą w euro – mówi wójt Tomasz Węgrzynowski.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.191.070 euro, a wartość dofinansowania 1.970.199 euro.