Blisko 278 ton wyrobów zawierających azbest udało się usunąć w ciągu ostatnich lat na terenie gminy Płośnica. Z dofinansowania na ten cel skorzystało 113 mieszkańców oraz 4 jednostki.