Radni Rady Powiatu podjęli szereg uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gródkach. Nierentowne placówki, w których przez ostatnie lata nie było żadnych uczniów, przestaną istnieć z końcem sierpnia.

Decyzja dotyczy trzech szkół – liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Szkoły te w ostatnich latach nie cieszyły się powodzeniem uczniów i stały puste. W liceum ogólnokształcącym mimo prowadzonej rekrutacji, od czterech lat nie powstała żadna klasa. Od dwóch lat szkolnych do LO nie uczęszczają uczniowie. Ostatni skuteczny nabór miał miejsce w 2014 roku. Uczniowie tego rocznika przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2017 roku. Zdawalność egzaminu wyniosła 22,7 proc. - Tak niski wskaźnik zdawalności wskazuje na brak efektywności nauczania w LO, co spowodowało całkowity spadek zainteresowania kontynuacją nauki w tej szkole – czytamy w uzasadnieniu do uchwały. W technikum ostatni skuteczny nabór miał miejsce w 2011 roku. Podobnie jak w liceum, szkoła miała bardzo słabe wyniki. Zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 33 proc. W 2015 roku w technikum odbył się również ostatni egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu. Zdawalność wyniosła 9 procent. Od tamtego czasu szkoła świeciła pustkami. Przez 11 lat nie udało się również przeprowadzić skutecznego naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz po zmianach Branżowej Szkoły I stopnia. Ostatni nabór miał tam miejsce w 2007 roku, a ostatni rocznik ukończył szkołę w 2010 roku.

Więcej w aktualnym wydaniu TD.