W piątek, 28 września w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy dostojni jubilaci z terenu gminy Płośnica zostali odznaczeni medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili: Anna i Jan Choromańscy z Turzy Małej, Halina i Edward Fabisiak z Przełęka, Bożena i Jan Józefowicz z Wielkiego Łęcka, Małgorzata i Jan Kacprzak z Jabłonowa, Marianna i Marian Kańkowscy z Gródek, Wiktoria i Ryszard Krupa z Gródek, Krystyna i Bernard Morzy z Rutkowic, Zofia i Edward Pawłowscy z Płośnicy, Krystyna i Ryszard Rosłon z Zalesia oraz Krystyna i Eugeniusz Siergiej z Gródek.

Wójt Krzysztof Groblewski witając Jubilatów złożył im serdeczne gratulacje i życzenia, by ta szczególna rocznica ślubu była okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość. Wójt zwrócił uwagę na fakt, że tak ważny jubileusz ma nie tylko doniosły wymiar w życiu osobistym par małżeńskich, ale jest także przykładem dla młodych osób z gminy, które decydują się wziąć ślub i założyć rodzinę. Życzył dostojnym gościom doczekania kolejnych rocznic w zdrowiu i spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny. Krzysztof Groblewski odczytał również list gratulacyjny wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, a następnie wraz z przewodniczącym Rady Gminy Płośnica Janem Makowskim odznaczył małżonków odznaczeniem państwowym. Jubilatom zostały wręczone okolicznościowe upominki i kwiaty.

W specjalnie przygotowanym na tę okoliczność programie artystycznym wystąpił zespół „Dziady weselne” z Małego Łęcka oraz pracownicy GCKiB w Płośnicy. Krótkie humorystyczne scenki rozbawiły zebranych gości, a wspólnie śpiewane piosenki związane z tematyką małżeństwa umiliły spędzony razem czas. Na zakończenie spotkania wójt zaprosił wszystkich na tort i lampkę szampana.