Blisko 278 ton wyrobów zawierających azbest udało się usunąć w ciągu ostatnich lat na terenie gminy Płośnica. Z dofinansowania na ten cel skorzystało 113 mieszkańców oraz 4 jednostki.

Od roku 2011 gmina Płośnica pozyskuje środki na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Płośnica”. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki nim na przełomie lat 2011 – 2017 udało się usunąć 277.549 ton wyrobów zawierających azbest. Łączna kwota zadania wyniosła: 123 258,02 zł w tym pozyskane środki w kwocie: 104 890,62 zł (w 2011 roku dofinansowanie wynosiło 87,5 proc., później 85 proc.). Z dofinansowania skorzystało 113 mieszkańców, a także 4 jednostki gminne. Warto zaznaczyć, iż obecny rok był rekordowym zarówno pod względem złożonych wniosków (45), jak i ilości usuniętego azbestu (11 ton).

Pomimo wcześniejszych informacji o zakończeniu programu dotacyjnego w 2017r., WFOŚiGW dalej będzie finansował usuwanie azbestu. Zmniejszy się jednak kwota przeznaczona na to zadanie. Od przyszłego roku wszyscy usuwający wyroby azbestowe otrzymają 300 zł za każdą tonę usuniętego materiału. Środki będzie można pozyskiwać już od stycznia.