Policjanci z Lidzbarka wyjaśniali, czy mieszkaniec gminy Płośnica niewłaściwie sprawował opiekę nad szczeniakami. W miejscu bytowania psów przeprowadzono kontrolę z udziałem lekarza weterynarii, pracowników schroniska dla zwierząt i przedstawiciela miejscowej jednostki administracji samorządowej.

Zgłoszenie o nieprawidłowościach w sprawowaniu opieki nad psami policjanci otrzymali w nocy z 5 na 6 sierpnia. Z jego treści wynikało, że na jednej z posesji na terenie gminy Płośnica gospodarz miał przetrzymywać psy w niewłaściwych warunkach bytowania i znęcać się nad nimi. Na miejscu funkcjonariusze ujawnili 10 szczeniaków różnych ras. Policjanci nie stwierdzili, aby zwierzęta były zaniedbane, jak również nie znaleźli śladów znęcania się nad nimi. Ich wątpliwości wzbudził jednak brak stałego dostępu zwierząt do wody oraz niewłaściwe warunki panujące w pomieszczeniu, w którym przebywały zwierzęta. Właściciela psów poinformowano o właściwym sprawowaniu opieki i zapewnieniu godnych warunków bytowania dla zwierząt oraz konsekwencjach wynikających z niewłaściwego ich traktowania.

Następnego dnia, 7 sierpnia policjanci wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz przedstawicielem Urzędu Gminy w Płośnicy skontrolowali miejsce, gdzie przebywały zwierzęta. Podczas kontroli obecni byli również pracownicy OTOZ Animals ze schroniska w Iławie. Lekarz weterynarii nie stwierdził, aby zwierzęta były zaniedbane i zachodziła potrzeba odebrania ich właścicielowi. Psy miały zapewniony stały dostęp do wody i właściwego pożywienia, a w miejscu ich legowiska znajdowała się słoma. O dziwo... podczas kontroli właściciel sam zdecydował o przekazaniu zwierząt do schroniska i dobrowolnie oddał je uczestniczącym w kontroli pracownikom placówki z Iławy.

Mimo poprawy warunków bytowania i uprzątnięcia miejsca przebywania zwierząt, z uwagi na stwierdzone podczas pierwszej interwencji nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad szczeniakami, policjanci skierują wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie za niezapewnienie właściwych warunków bytowania psów zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, za co grozi mu kara aresztu lub grzywny.