Gmina Płośnica ma bardzo duży problem z licznymi dewastacjami mienia publicznego. Wandale coraz częściej niszczą finansowane z podatków wiaty przystankowe, place zabaw czy tablice informacyjne. Władze gminy mówią „dość!” i proszą o pomoc mieszkańców.

- Jako mieszkańcy gminy Płośnica nie możemy obojętnie patrzeć na takie chuligańskie zachowania. Musimy reagować i zwracać uwagę, mimo tego, iż możemy usłyszeć od wandali „wiązankę” nieprzyjemnych słów. Wszyscy musimy dbać o wygląd naszej małej ojczyzny, reagować na wszelkie oznaki chuligańskich zachowań i aktów wandalizmu. Nie możemy dawać przyzwolenia i biernie przyglądać się temu, jak niszczone jest to, co ciężką pracą zostało stworzone – czytamy w apelu opublikowanym przez gminę Płośnica.

Władze gminy zwracają się do mieszkańców z prośbą o reagowanie w sytuacji zaobserwowania zachowań noszących znamiona wandalizmu, a w razie potrzeby informowanie odpowiednich służb. - Państwa reakcja i zgłaszanie takiego zachowania, pozwoli na szybkie zidentyfikowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności za swoje czyny osób, które niszczą nasze wspólne mienie – czytamy.

W związku z nielicznymi przypadkami wykrycia sprawców zniszczeń, do tej pory większość napraw była wykonywana przez pracowników gminnych i finansowana z budżetu gminy. Obecnie gmina stawia na większe bezpieczeństwo, dlatego systematycznie, przy współpracy sołectw, place zabaw i miejsca publiczne, szczególnie te o największej aktywności wandali, będą monitorowane. Jak zapowiadają urzędnicy, wykryci sprawcy będą ponosić koszty i wykonywać naprawy uszkodzonego mienia.