Dwanaście małżeństw z terenu gminy Płośnica obchodziło w 2020 roku złote gody. W związku z obostrzeniami, nie udało się zorganizować wspólnego spotkania jubilatów, jednak wójt Krzysztof Groblewski postanowił odwiedzić wszystkie pary osobiście. Doszło do tego w dniach od 16 do 18 grudnia. Wójt wraz z panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anną Rozentalską przekazał jubilatom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a także list gratulacyjny od wojewody. Pary otrzymały również kwiaty i słodkie upominki. Miłym akcentem były ręcznie wykonane ceramiczne ozdoby przekazane przez dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Beatę Grędzińską, a przygotowane w Domu Pracy Twórców przez instruktorów GCKiB.

50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili: Elżbieta i Kazimierz Andrzejewscy z Gródek, Barbara i Franciszek Brescy z Płośnicy, Irena i Alojzy Fijałkowscy z Przełęka Małego, Jadwiga i Jan Górscy z Płośnicy, Maria i Tadeusz Kamińscy z Priomy, Halina i Henryk Karczewscy z Płośnicy, Halina i Zdzisław Mądzelewscy z Gralewa, Helena i Tadeusz Modzelewsy z Gródek, Janina i Ryszard Ruczyńscy z Rutkowic, Teresa i Mieczysław Skuza z Wielkiego Łęcka, Janina i Jan Tomporowscy z Jabłonowa oraz Elżbieta i Franciszek Żmich z Murawek.

Gmina Płośnica ma bardzo duży problem z licznymi dewastacjami mienia publicznego. Wandale coraz częściej niszczą finansowane z podatków wiaty przystankowe, place zabaw czy tablice informacyjne. Władze gminy mówią „dość!” i proszą o pomoc mieszkańców.

Pasję można spełniać w każdym wieku - tak mówi Marek Nowakowski, radny gminy i sołtys Turzy Małej. Poza pracą zawodową, obowiązkami radnego i sołtysa pan Marek znajduje czas na bieganie.

Dzięki wsparciu wojewody pomorskiego oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, gmina Płośnica otrzymała bezpłatnie samochód osobowy marki Opel Vectra. Przekazanie pojazdu odbyło się 7 maja w Gdańsku. Jak mówi wójt Krzysztof Groblewski, samochód zwiększy możliwości operacyjne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także będzie służył do wypełniania innych bieżących zadań Urzędu Gminy.