Gmina Płośnica ma bardzo duży problem z licznymi dewastacjami mienia publicznego. Wandale coraz częściej niszczą finansowane z podatków wiaty przystankowe, place zabaw czy tablice informacyjne. Władze gminy mówią „dość!” i proszą o pomoc mieszkańców.

Pasję można spełniać w każdym wieku - tak mówi Marek Nowakowski, radny gminy i sołtys Turzy Małej. Poza pracą zawodową, obowiązkami radnego i sołtysa pan Marek znajduje czas na bieganie.

Dzięki wsparciu wojewody pomorskiego oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego, gmina Płośnica otrzymała bezpłatnie samochód osobowy marki Opel Vectra. Przekazanie pojazdu odbyło się 7 maja w Gdańsku. Jak mówi wójt Krzysztof Groblewski, samochód zwiększy możliwości operacyjne Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także będzie służył do wypełniania innych bieżących zadań Urzędu Gminy.

Radni Rady Powiatu podjęli szereg uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gródkach. Nierentowne placówki, w których przez ostatnie lata nie było żadnych uczniów, przestaną istnieć z końcem sierpnia.