Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku nadal nie ma dyrektora. Przeprowadzony niedawno konkurs na to stanowisko nie został rozstrzygnięty. Zgłosił się tylko jeden chętny, który nie przekonał do siebie komisji konkursowej.

Burmistrz Maciej Sitarek podpisał umowę na wykonanie prac związanych z modernizacją stadionu miejskiego w Lidzbarku. Zakładają one budowę kompleksu lekkoatletycznego oraz przebudowę boiska piłkarskiego. Koszt inwestycji to 4,7 mln zł.