Budowa parku rekreacyjno-turystycznego przy ul Myśliwskiej oraz stworzenie małej przystani kajakowej nad rzeką Wel – to kolejne projekty, na które Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku otrzyma środki zewnętrzne.

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną poważnych chorób u dzieci i dorosłych i zauważalnie skraca długość życia. W Polsce występuje bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, którego głównym źródłem jest ogrzewanie domów węglem, często bardzo niskiej jakości, spalanym w piecach i w przestarzałej konstrukcji kotłach.

Tuż po świętach ruszają prace związane z długo oczekiwaną przebudową targowiska miejskiego w Lidzbarku. Inwestycja została podzielona na etapy, dzięki czemu handel będzie odbywał się normalnie.