Przed uczniami lidzbarskich szkół wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wybranych zostanie 16 radnych z dziewięciu okręgów wyborczych. W większości szkół wybory przeprowadzone zostaną 16 grudnia. Wyjątkiem jest Zespół Szkół, gdzie głosowanie odbędzie się 13 i 16 grudnia. Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miejska? - Młodzi radni dzielą się pomysłami z Radą Miejską oraz burmistrzem, a także podejmują szereg działań integrujących i wspierających środowisko młodych w Lidzbarku – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Ślub jest przełomowym momentem w życiu każdego człowieka. Każda kolejna rocznica tej wyjątkowej chwili, a w szczególności pięćdziesięcioletni jubileusz pożycia małżeńskiego, to cudowna okazja, aby okazać swoją miłość, wdzięczność i radość ze wspólnie spędzonych chwil. Taką właśnie okazję miały pary z gminy Lidzbark, które w związek małżeński wstąpiły w 1969 roku. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu 20 par odznaczonych zostało specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Polski. Medale oraz dyplomy wręczył małżonkom burmistrz Maciej Sitarek, składając przy okazji życzenia zdrowia, szczęścia i wielu kolejnych lat w małżeństwie.

Odznaczeni zostali: Teresa i Bogumił Celmer, Maria i Hubert Chachulscy, Teresa i Henryk Chylińscy, Danuta i Zygfryd Cichoccy, Zyta i Tadeusz Grochowscy, Renata i Henryk Jacońscy, Elżbieta i Konrad Kaczorowscy, Mieczysława i Józef Kordalscy, Barbara i Jan Liberaccy, Barbara i Jan Ostrowscy, Wiesława i Józef Piątkowscy, Krystyna i Józef Puczyńscy, Bożena i Ludwik Romanowscy, Teresa i Bonifacy Rzewniccy, Irena i Bronisław Sobotka, Elżbieta i Jan Szczepanik, Alicja i Henryk Wiśniewscy, Teresa i Jerzy Zalewscy, Teresa i Józef Zdrojewscy oraz Halina i Ryszard Żukowscy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Lidzbarku odbył się tradycyjny Bal Nauczyciela, podczas którego nagrodzono najlepszych pracowników poszczególnych placówek. W tym roku, oprócz nagród dyrektorskich, burmistrz Lidzbarka wręczył statuetki dla najlepszego dyrektora, nauczyciela oraz pracownika. Wśród dyrektorów zwyciężyła Anna Nowakowska ze Żłobka Miejskiego w Lidzbarku, najlepszym nauczycielem został Robert Karda ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku, zaś najlepszym pracownikiem został Michał Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej w Bryńsku. Po wręczeniu nagród przyszedł czas na wspólną zabawę.

Do 27 września można było zgłaszać swoje projekty do lidzbarskiego budżetu obywatelskiego. Do urzędu wpłynęły cztery wnioski, które pod względem formalnym sprawdziła komisja weryfikacyjna, w której skład weszli przedstawiciele rad osiedlowych, radni oraz pracownicy urzędu. Spośród zgłoszonych propozycji, wszystkie spełniły kryteria i znalazły się na liście do głosowania. Są to: zielony skwer za przychodnią zdrowia „Relaks pod chmurką”, „Bezpieczny Strażak”. Zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Lidzbark, naturalne boisko do piłki nożnej przy obwodnicy oraz budowa zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim w Lidzbarku. Głosowanie potrwa do 11 października. Karty do głosowania i urny znajdują się w: Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku (parter), a także w wyznaczonych punktach mobilnych. Uprawnieni do oddania głosu są mieszkańcy zameldowani na terenie Lidzbarka, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Wyniki głosowania poznamy do 25 października.