Mieści się ona przy ul. Działdowskiej 10 A, w budynku byłej gazowni. Lokal zmienił się nie do poznania – obecnie jest to kilka pomieszczeń, takich jak sekretariat z gabinetem, kuchnia, pokój harcmistrzowski oraz główna sala.

Rada Miejska w Lidzbarku jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2016. W czasie sesji włodarz gminy podsumował najważniejsze inwestycje minionego roku oraz pochwalił się m.in. rekordową kwotą wpływów do budżetu.

Dokładnie 40 lat temu Szkoła Podstawowa w Lidzbarku otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji odbył się szereg uroczystości, upamiętniający ten wyjątkowy dla placówki dzień.