Na terenie plaży miejskiej w Lidzbarku powstała kolejna atrakcja. Teraz oprócz skoczni, zjeżdżalni czy placu zabaw młodzi mieszkańcy oraz turyści będą mogli korzystać z parku linowego. Nową inwestycję przetestowali niedawno uczniowie lidzbarskich szkół.

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają właśnie konsultacje społeczne projektu uchwał Rady Ministrów w sprawie Wieloletniego Planu Utrzymania linii kolejowych. W projekcie tym linia 208 na odcinku Działdowo-Brodnica zakwalifikowana została do najniższej kategorii razem z liniami, które fizycznie już dawno nie istnieją, a na ich miejscu powstały ścieżki rowerowe. Co ciekawe, jednocześnie w innym dokumencie przewidziano uruchomienie na tej trasie dalekobieżnych pociągów relacji Warszawa – Kołobrzeg.

Na skutek pożaru 3-osobowa rodzina państwa Kowalskich z Klonowa straciła dorobek życia i dach nad głową. To, czego nie strawiły płomienie, zostało zalane. Rodzina prosi o wsparcie. Do pomocy, którą zaoferowali już włodarze gminy oraz sąsiedzi, może dołączyć się każdy.