W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku można już płacić kartą. W ostatnim czasie został uruchomiony terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku odbyło się noworoczne spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych. Obok przedstawicieli gminnych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli udział w nim wzięły władze gminy, skarbnik oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Mieszkańcy Lidzbarka będą wiedzieli jakiej jakości jest powietrze, którym na co dzień oddychają. Wszystko dzięki specjalnemu sensorowi zakupionemu przez władze gminy. To pierwsze tego typu urządzenie w powiecie i okolicy.