Do 27 września można było zgłaszać swoje projekty do lidzbarskiego budżetu obywatelskiego. Do urzędu wpłynęły cztery wnioski, które pod względem formalnym sprawdziła komisja weryfikacyjna, w której skład weszli przedstawiciele rad osiedlowych, radni oraz pracownicy urzędu. Spośród zgłoszonych propozycji, wszystkie spełniły kryteria i znalazły się na liście do głosowania. Są to: zielony skwer za przychodnią zdrowia „Relaks pod chmurką”, „Bezpieczny Strażak”. Zakup ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP Lidzbark, naturalne boisko do piłki nożnej przy obwodnicy oraz budowa zadaszenia trybuny na Stadionie Miejskim w Lidzbarku. Głosowanie potrwa do 11 października. Karty do głosowania i urny znajdują się w: Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku (parter), a także w wyznaczonych punktach mobilnych. Uprawnieni do oddania głosu są mieszkańcy zameldowani na terenie Lidzbarka, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Wyniki głosowania poznamy do 25 października.