Polska Izba Gospodarcza doceniła Gminę Lidzbark za poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny i SP Słup. Władze gminy otrzymały wyróżnienie „Zielony Laur”.

XIV gala wręczenia nagród „Zielony Laur” odbyła się 20 września w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł, dyplom i statuetkę z rąk profesora Marka Gromca odebrał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. W tym roku zostały wyróżnione jedynie 2 samorządy – Marki oraz gmina Lidzbark.

Laureatami statuetek „Zielony Laur” zostają przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki samorządowe, które w sposób istotny przyczyniły się do propagowania ekorozwoju oraz wdrażały nowatorskie rozwiązania przy realizowaniu inwestycji ekologicznych.