W piątek, 20 września w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku miał miejsce wernisaż wystawy poświęconej życiu i twórczości Edwarda Klemensa. Towarzyszyła mu promocją książki autorstwa Magdaleny Zawackiej pt.: „Edward Klemens (1939-2006)- Miłośnik Ziemi Lidzbarskiej”.

Głównym inicjatorem wystawy był zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki, który już od kilku miesięcy współpracował z córką Edwarda Klemensa. Na uroczystość przybyli znamienici goście – samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, przyjaciele, znajomi, uczniowie i rodzina Edwarda Klemensa. Wystawę otworzyła dyrektor MGOK Marlena Komosińska. Następnie słowo wstępne wygłosił Janusz Bielecki, a potem swojego przyjaciela wspomniał Stefan Żagiel. Głos zabrała również Magdalena Zawacka, córka Edwarda Klemensa, która w imieniu całej rodziny złożyła serdeczne podziękowania na ręce władz gminy - za inicjatywę i wsparcie w wydarzeniach upamiętniających swojego ojca. - Gdyby żył na pewno byłby dumny, że jego praca cieszy się uznaniem i zainteresowaniem – mówiła.

Wystawę przygotował Zygmunt Mężykowski wraz z Adrianną Skrzyńską, za oprawę muzyczną odpowiadała Marta Wiadrowska.