Rada Miejska w Lidzbarku jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Maciejowi Sitarkowi absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2016. W czasie sesji włodarz gminy podsumował najważniejsze inwestycje minionego roku oraz pochwalił się m.in. rekordową kwotą wpływów do budżetu.

Tuż przed głosowaniem burmistrz przedstawił szczegółowe dane finansowe gminy oraz najważniejsze spośród 52 wykonanych inwestycji, wśród których znalazły się m.in. uruchomienie ambulatorium i remont przychodni zdrowia, budowa drogi Wąpiersk-Kiełpiny, budowę ronda na ul. Zieluńskiej czy też rozbudowa monitoringu i zakup samochodów dla OSP Wąpiersk i ŚDS Lidzbark. Maciej Sitarek pochwalił się, że rekordowa była kwota dochodów budżetowych, która pierwszy raz w historii gminy przekroczyła 55 mln zł, przy jednocześnie rekordowo niskim zadłużeniu gminy, które na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 3,7 mln zł i stanowiło 6,8 proc. wykonanych dochodów budżetowych. 

Więcej w aktualnym wydaniu TD.