Dokładnie 40 lat temu Szkoła Podstawowa w Lidzbarku otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Z tej okazji odbył się szereg uroczystości, upamiętniający ten wyjątkowy dla placówki dzień. 

Jubileusz nadania imienia zorganizowano w czwartek, 2 czerwca. Rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. św. Wojciecha. Następnie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście udali się w asyście sztandarów oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Lidzbarku do budynku szkoły na dalszą część uroczystości. Część oficjalną rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły w asyście absolwentek szkoły, które ten sam sztandar 40 lat wcześniej wprowadzały przy okazji nadania szkole imienia. Beata Piątkowska, dyrektor szkoły przybliżyła gościom historię placówki, opowiedziała o zmianach, które dokonały się na przestrzeni lat oraz przedstawiła plany na przyszłość. Głos zabrał również burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, który wspomniał o planowanej rozbudowie szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie. Były m.in. pokazy taneczne, scenki z życia patrona Tadeusza Kościuszki, występ zuchów i występy gimnastyczne. Następnie wyróżniono zasłużonych absolwentów, emerytowanych nauczycieli oraz sympatyków szkoły.