Gmina Lidzbark otrzymała drugą dostawę laptopów zakupionych w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W sumie 26 komputerów trafi do szkół w Dłutowie, Bryńsku, Słupie, Wąpiersku i Kiełpinach. W ramach poprzedniego projektu gmina pozyskała 40 laptopów, które trafiły do SP nr 1 i SP nr 2 w Lidzbarku.