Panująca na świecie pandemia nie przeszkodziła wykonawcy oraz Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu w ukończeniu budowy ścieżki przyrodniczej wraz z wieżą widokową, z której będzie można podziwiać malowniczy widok na jezioro Lidzbarskie i okolicę.

Wspomniana inwestycja to jedno z największych przedsięwzięć Welskiego Parku Krajobrazowego w ramach projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wkład własny zapewniła gmina Lidzbark, która przekazała na ten cel 100 tys. zł. Całość kosztowała 323 tys. zł.

Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Lidzbarskim ma około 400 metrów i wiedzie brzegami tego zbiornika do wieży obserwacyjnej. Przy ścieżce znajdują się tablice edukacyjne dotyczące fauny i flory jeziora oraz jego okolicy. Wieża powstała na aktywnym stożku delty powstającym przy wpływie rzeki Wel do jeziora Lidzbarskiego. Z podestu wieży znajdującego się na ok. 8 metrach można podziwiać piękny widok na jezioro. Cypel powstał w wyniku nanoszenia materiału przez rzekę Wel, więc konieczne okazało się wykonanie betonowego palowania na głębokości 12 m. Konstrukcja wieży jest dopasowana do pozostałej infrastruktury znajdującej się nad jeziorem Lidzbarskim oraz do walorów krajobrazowych tego terenu.

Wejście na wieżę zostanie udostępnione prawdopodobnie od 30 kwietnia 2020 r.