Klatka piersiowa to partia mięśni, którą każdy trenujący na siłowni chciałby możliwie jak najbardziej rozbudować. Aby to się udało, podczas treningu należy przestrzegać kilku zasad oraz wykonywać ćwiczenia, które w maksymalnym stopniu angażują mięśnie piersiowe. Jak więc zaplanować trening, który skutecznie wzmocnić klatkę?

Ćwiczenia na klatkę piersiową
Istnieje kilka popularnych ćwiczeń, które pozwalają rozbudować klatkę. Większość z nich można z powodzeniem wykonywać zarówno w domu, jak i na siłowni. Warto przy tym pamiętać, że najważniejszą rzeczą jest odpowiednia technika. Bez niej nawet najlepsze ćwiczenie nie przyniesie rezultatów, a w niektórych przypadkach może przyczynić się do powstania poważnej kontuzji.

Wyciskanie sztangi na ławce leżąc
Jest to zdecydowanie najpopularniejsze i jedno z najbardziej efektywnych ćwiczeń. Podczas jego wykonywania mięśnie piersiowe mogą zostać zaangażowane nawet w 100%. Aby poprawnie wykonać wyciskanie, należy chwycić sztangę szerzej niż rozstaw ramion, mocno ściągnąć łopatki i pośladki, a następnie zacząć opuszczanie sztangi do klatki piersiowej. Następnie trzeba wypchnąć sztangę ku górze. Ruch powinien być płynny i kontrolowany. Wielu trenerów personalnych chwali skuteczność tego ćwiczenia i zapewnia, że jest ono najlepszą drogą do zbudowania klatki.

Krzyżowanie linek wyciągu górnego
To ćwiczenie zwykle wykonuje się pod koniec treningu, aby dopompować mięśnie piersiowe. Poprawna technika polega na stanięciu w rozkroku i wypięciu klatki piersiowej. Następnie należy chwycić rączki wyciągu, wykonać wdech i ruchem po łuku poprowadzić dłonie ku sobie tuż pod klatką piersiową. Zaangażowanie mięśni przy poprawnym wykonaniu ćwiczenia to około 94%.

Pompki
Ćwiczenie, które swoją ogromną popularność zawdzięcza temu, że można je wykonywać praktycznie wszędzie. Niezależnie od rodzaju pompek, bardzo ważne podczas ich wykonywania jest zachowanie neutralnej krzywizny kręgosłupa. Chodzi głównie o to, aby w pozycji wyjściowej wyeliminować krzywiznę w odcinku lędźwiowym poprzez lekkie podwinięcie miednicy pod siebie. Oprócz klatki, pompki rozwijają także mięśnie ramion oraz stabilizatory.

Aby dowiedzieć się więcej na temat treningu klatki piersiowej, warto odwiedzić https://www.pawelgluchowski.pl/blog/trening/efektywny-trening-klatki-piersiowej Na stronie można lepiej poznać sposób pracy mięśni klatki piersiowej oraz sprawdzić, jakie ćwiczenia oprócz trzech wymienionych powyżej są warte wykonywania.

Materiał partnera

Handlowanie żywymi zwierzętami, bez względu na to w jakim celu, budzi wiele kontrowersji nie tylko ze strony obrońców praw zwierząt. Nawet sami przedsiębiorcy działający w branży mięsnej i hodowlanej zwracają już ogromną uwagę na cały proces zakupu oraz transportu. Większość z nich rezygnuje wręcz z usług firm, które nie zachowują określonych standardów. A jak one powinny wyglądać?

Jasne warunki zakupu
W kwestiach technicznych znaczenie mają już same warunku zakupu żywca. To informacje o rasie cieląt i ich pochodzeniu, wadze czy przebytych badaniach weterynaryjnych. Kupując cielęta od http://www.rogofarm.pl/pl klient z góry ma świadomość, jakie zwierzę lub zwierzęta otrzyma. Przy odebraniu transportu nie spotka go więc żadna niespodzianka, że cielęta będą chore, niewłaściwej rasy, osłabione, o złej wadze czy w ogóle nieprzeznaczone do celów hodowlanych. Wie również od razu, jakie będą łączne koszty transakcji, nie tylko z ceną zakupu, ale również transportu.

Humanitarny transport
A ten musi odbywać się w ściśle określonych warunkach. Przede wszystkim we właściwym pojeździe, który zapewni bezpieczeństwo podróżującym zwierzętom, dostęp do paszy, wody i odpowiedniej przestrzeni. Cielęta muszą być właściwie zabezpieczone, a sam kierowca posiadać uprawnienia do przewozu żywych zwierząt. Podróż nie powinna trwać dłużej niż przewidują standardy dla określonego typu zwierzęcia, a miejsce ich przewozu nie może osiągać zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury. Odpowiedzialność za warunki transportu zawsze spoczywa na sprzedawcy, a klient ma prawo odmówić przyjęcia cieląt, jeśli dostrzeżenie niepokojące uchybienia.

Opieka weterynaryjna
Od chwili urodzenia aż do sprzedaży każde cielę podlega opiece weterynaryjnej zapewnianej przez dostawcę żywca wołowego. Obejmuje ona podstawowe badania okresowe, sprawdzanie stanu zdrowia zwierząt, szczepienia i podawanie antybiotyków ochronnych. Kupując cielęta klient otrzymuje ich pełną dokumentację wraz z informacjami, jakimi zabiegom było poddawane dane zwierzę i jakie procesy i zabiegi weterynaryjne przechodziło.

Materiał partnera

Osoby, które złożyły wniosek o przedłużenie prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne. Orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika i komisje lekarskie zachowuje ważność przez następne trzy miesiące.