Piramida finansowa to jeden z najbardziej znanych rodzajów oszustw finansowych. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda bez zarzutu, a szybkie pozyskanie gotówki bez nadmiernego wysiłku stanowi pokusę dla wielu osób. Jak się jednak okazuje piramida finansowa nie może działać sprawnie w dłuższej perspektywie, dlatego zainwestowane w nią pieniądze najczęściej po prostu przepadają.

Piramida finansowa a schemat Ponziego
Piramida finansowa po części opiera się na tzw. schemacie Ponziego, nie są to jednak pojęcia tożsame. Występują pomiędzy niby zasadnicze różnice. Aby je zrozumieć, należy dokładnie objaśnić, czym są piramidy finansowe. Osoby, które znajdują się na kolejnych poziomach piramidy, czerpią zysk bezpośrednio od innych pozyskanych przez siebie członków z niższych szczebli układu. Twórca piramidy również uzyskuje procent od zysków. W schemacie Ponziego wszystkie profity trafiają najpierw do osoby znajdującej się na samej górze (twórcy przekrętu). To on wypłaca pozostałym osobom procent od zysku czyniąc to uznaniowo.

Różnica między piramidą finansową a schematem Ponziego dotyczy zatem głównie komunikacji. W obu przypadkach pozyskane środki nie są inwestowane, dlatego te oszustwa mogą funkcjonować dopóki udaje się pozyskiwać nowych członków.

Kiedy mamy do czynienia z piramidą finansową?

Oszustwa tego rodzaju bardzo często mnożą się w przypadkach regresu gospodarczego. Sytuacje kryzysowe, wysoka stopa bezrobocia, podwyższona inflacja prowadzą do nerwowej atmosfery, której podłoże stanowi niepewność obywateli o przyszłość. W takich momentach znacznie łatwiej wykorzystać ich chęć do szybkiego wzbogacenia się, tym bardziej, że forma biznesu wydaje się bardzo przystępna - wystarczy jedynie zainwestować, a następnie nieco poczekać na profity. Co istotne, piramidy finansowe nierzadko przyjmują postać akwizycji. Zysk zależny jest wówczas od ilości sprzedanych produktów, które cechują się wyjątkowo niską ceną. Coraz częściej oszustwa w formie piramidy finansowej kryją się pod propozycjami atrakcyjnej pracy zdalnej.

Piramida finansowa a socjotechniki
Oszuści finansowi bazują przede wszystkim na tzw. socjotechnikach, czyli technikach manipulacji. Najczęściej wykorzystują wizualizację. W piramidach finansowych możemy spotkać się z osobą stawianą innym jako wzór. Najczęściej jest to kierownik/założyciel biznesu, który posługuje się symbolami władzy i bogactwa: zjawia się w markowym garniturze i przyjeżdża luksusowym autem, a następnie opowiada o tym, jak w krótkim czasie zmieniło się jego życie. W ten sposób stara się upodobnić do osób, które mają stać się członkami piramidy. Staje im się bliższy poprzez opowieści o dążeniu do sukcesu, życiu bez perspektyw i borykaniu się z brakiem pieniędzy. Następnie przechodzi do drugiej części opowieści, w której swoim przykładem motywuje innych członków do inwestycji i wytężonej pracy, tj. pozyskiwania kolejnych członków piramidy.

Oczywiście nie w każdym przypadku scenariusz jest ten sam, niemniej warto zwracać uwagę na schematyczne zachowania.

Jak rozpoznać piramidę finansową?
Rozpoznanie piramidy finansowej może okazać się niełatwym zadaniem, choć w większości przypadków, już na samym początku możemy wyczuć, że coś jest nie tak. Jeśli warunkiem uzyskania zarobku jest pozyskanie kolejnych członków, to znak, że powinniśmy być ostrożni. Wątpliwości wzrastają, gdy okazuje się, że możliwe do osiągnięcia zyski są niebotycznie wysokie. Musimy zdawać sobie sprawę, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem i nie istnieją gwarantowane sposoby szybkiego wzbogacenia się. Właśnie dlatego warto zadawać pytania. Brak jednoznacznych odpowiedzi oznacza przeważnie, że ktoś próbuje przed nami coś zataić - wówczas w naszych myślach powinna zapalić się lampka ostrzegawcza. Ponadto, młode firmy bez konkretnej historii i kapitału nie wydają się godne zaufania.

Ogromne zyski, krótki czas oczekiwania na ich uzyskanie, szybka inwestycja, potrzeba pozyskania nowych członków - tego rodzaju hasła od razu powinny wzbudzić w nas czujność. Piramida finansowa już z racji założeń nie ma prawa długo funkcjonować, dlatego prędzej czy później doprowadzi do bankructwa jej członków.

Materiał partnera