Beata Wasilewska została nową dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie. Wójt gminy Kozłowo Marek Wolszczak powierzył jej stanowisko do 31 sierpnia 2023 roku. Prędzej Beata Wasilewska pozytywnie przeszła konkurs, podczas którego stanęła m.in. przed 11-osobową komisją.

Beata Wasilewska jest nauczycielem od 1991 roku. Zaczynała w Szkole Podstawowej w Waplewie. Od 1998 roku była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 Nidzicy. Pierwsze dni pracy w szkotowskiej szkole zamierza poświęcić na poznanie placówki. Przyznaje jednak, że nie powinno być to trudne, ponieważ szkoła była bardzo dobrze zarządzana.