Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, uniewinniający byłego wójta gminy Kozłowo oraz byłego radnego od zarzutów korupcyjnych w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2017 roku prokurator oskarżył Jacka J. o popełnienie trzech przestępstw. Pierwszy czyn miał polegać na wręczeniu w okresie od połowy grudnia 2014 r. do listopada 2016 r. radnemu Rady Gminy Kozłowo Rafałowi Ś. korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,9 tys. zł, w zamian za złożenie wniosku dotyczącego podwyższenia wynagrodzenia wójta o 500 zł oraz głosowania w radzie gminy korzystne dla wójta. Jacek J. został oskarżony również o uzależnienie wykonania obniżonej wyceny nieruchomości należącej do Urzędu Gminy w Kozłowie od otrzymania korzyści majątkowej w kwocie 1,5 tys. zł od osoby, która chciała ją kupić, oraz uzależnienie sprzedaży gminnych nieruchomości od otrzymania korzyści majątkowej. Z kolei Rafałowi Ś. prokurator przedstawił zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1,9 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego.

Sąd Rejonowy w Nidzicy w dniu 18 lutego 2020 r. wydał wyrok uniewinniający wobec obu oskarżonych. - Sąd Rejonowy wydał takie rozstrzygnięcie, ponieważ uznał, że na podstawie wszystkich zebranych w sprawie dowodów brak jest dostatecznych danych uzasadniających stwierdzenie popełnienia przestępstw zarzucanych oskarżonym. W ocenie sądu główne dowody, na których opierał się akt oskarżenia są niewiarygodne. W istocie miały one charakter pomówienia i wynikały z konfliktu istniejącego pomiędzy oskarżonymi. Sąd Rejonowy uznał, że całokształt materiału dowodowego nie dał podstaw do przyjęcia, że trzy pożyczki, które otrzymał Rafał Ś. od Jacka J. miały charakter „udzielania korzyści majątkowej” w zamian za głosowania podczas sesji Rady Gminy Kozłowo. Podobnie miała się rzecz z „uzależnianiem od otrzymania korzyści majątkowej” podjęcia decyzji co do sprzedaży gminnych nieruchomości Krzysztofowi P. i Zbigniewowi Ś. - mówi Adam Barczak, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prokurator wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia. Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 17 lipca 2020 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji, uniewinniający obu oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów. Tym samym Sąd Odwoławczy uznał, że Sąd Rejonowy w Nidzicy trafnie ocenił zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, a następnie poczynił prawidłowe ustalenia faktyczne. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.