Dzień Wszystkich Świętych to okazja do odwiedzenia grobów bliskich zmarłych i wybrania się w podróż do oddalonych nawet o kilkaset kilometrów miejsc pochówku. Jak co roku policjanci w całym kraju będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy wybierają się w tych dniach na cmentarze. Policjanci zadbają również o to, aby powroty do domów były bezpieczne a ruch na drogach przebiegał sprawnie i prawidłowo.

Jak co roku w naszym powiecie przeprowadzone zostaną działania „ZNICZ 2019”. Głównym ich celem jest w szczególności upłynnianie ruchu na drogach w pobliżu cmentarzy w związku ze zmianami organizacji ruchu oraz objęcie nadzorem głównych dróg w okresie występowania wzmożonego natężenia ruchu pojazdów.

Na terenie powiatu działdowskiego zostaną ustawione dodatkowe znaki w Turzy Wielkiej w okolicy cmentarza na drodze powiatowej P-1373M znak „Zakaz zatrzymywania się”, które obejmą zakaz zatrzymywania się pojazdów od wjazdu na wiadukt do wieży obserwacyjnej, po prawej stronie jadąc od miejscowości Niestoja w kierunku miejscowości Gralewo.

W Działdowie w okolicy cmentarza prz ulicy Leśnej w kierunku ulicy Chlebowskiego zostanie utworzony tymczasowy parking dla pojazdów z prawej strony. Będzie również możliwość parkowania pojazdów w rejonie ulic Leśnej i Chlebowskiego na placu przy Zakładzie Pogrzebowym pana Boruszewskiego (wyznaczony plac obok zakładu).

- Z uwagi na to, że wielu z nas już na kilka dni przed obchodami tych świąt odwiedza groby bliskich zmarłych w różnych częściach Polski, uprasza się wszystkich podróżujących o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność, zwłaszcza w obrębie parkingów i obszarach przycmentarnych, gdzie wzrasta zagęszczenie pojazdów i ruch może być tu znacznie utrudniony – apeluje Justyna Nowicka z KPP w Działdowie. - Miejscowych prosimy o pozostawienie miejsca dla „gości”, ograniczenie bądź całkowitą rezygnację z poruszania się własnym autem – dodaje.

Policja ponadto apeluje do wyjeżdżających poza obszar zamieszkania, aby właściwie zabezpieczyli mieszkania i domy na czas nieobecności.

- Odwiedzających groby bliskich prosimy o nie przynoszenie wcześniejsze wiązanek i zniczy, gdyż mogą stać się łupem cmentarnych „hien”. Również właściwe oznakowanie kwiatów czy lampionów może uchronić przed ich kradzieżą – mówi Justyna Nowicka.