W związku z wprowadzeniem na terenie naszego powiatu czerwonej strefy, policjanci sprawdzają jak nakazy i obostrzenia są respektowane przez mieszkańców. Wypisane zostały już pierwsze mandaty oraz wnioski o ukaranie do sądu. 

W pierwszym tygodniu obowiązywania czerwonej strefy w powiecie działdowskim, działania policjantów były bardziej prewencyjne. - Od 3 do 8 października policjanci zastosowali 36 pouczeń, wypisali 1 mandat i wystosowali 2 wnioski do sądu o ukaranie, w związku z nie przyjęciem mandatu przez osoby niestosujące się do obostrzeń - mówi Justyna Nowicka z KPP w Działdowie. Wszystko za sprawą nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakrywania ust i nosa. W następnym tygodniu działania policjantów były już bardziej stanowcze. Od 9 do 12 października pouczyli oni 27 osób, wypisali 21 mandatów i 5 wniosków do sądu o ukaranie. 

Jak mówi Justyna Nowicka, policjantów można spotkać na ulicach czy targowiskach. Są przede wszystkim tam, gdzie może dochodzić do gromadzenia się większej liczby osób. - Funkcjonariusze obserwują i reagują na przypadki naruszenia prawa. Również w czasie kontroli drogowej policjanci mogą sprawdzać, czy osoby jadące jednym autem powinny mieć maseczki, czy też są zwolnione z tego obowiązku, bo wspólnie mieszkają - mówi rzecznik działdowskiej policji.